Munsterkei Roermond

Het Munsterplein, het historische hart van Roermond, is in de afgelopen maanden op grootse wijze gerenoveerd. Een belangrijke aanleiding voor dit project was de door de jaren heen verslechterde ‘beloopbaarheid’ die niet meer paste bij het intensieve gebruik van het plein door bezoekers van het centrum en tijdens evenementen.

Binnen de projectgroep werd besloten om de toplaag van de keien, die tot eind 2019 het plein hebben geplaveid, af te zagen en de originele stenen vervolgens weer terug te leggen. Hierdoor is een mooi egaal oppervlak ontstaan, dat plezieriger beloopbaar is maar toch geen afbreuk doet aan de historische uitstraling. 


De afgezaagde delen zijn een bijzonderheid op zich, die vooral tot uitdrukking komt in de herinneringen die zij oproepen, niet alleen bij Roermondenaren, maar ook bij velen van buiten de stad die ooit op het plein hebben verpoosd op één van de talrijke terrassen. En zo is het idee ontstaan om voor belangstellenden, in een beperkte oplage, deze Munsterkeien te behouden en te verkopen via een aantal bedrijven in de binnenstad. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de jeugd van Roermond.

De zaagdelen zijn ontdaan van door de jaren heen aangehechte onzuiverheden en vervolgens verpakt in een feestelijke doos met daarbij een certificaat van echtheid. Voor verkoopadressen: zie de betreffende pagina.                             


Extra:
Na aankoop van één of meerdere keien bieden verschillende kunstenaars en ambachtslieden in de regio u de mogelijkheid om de kei te laten voorzien van een persoonlijke uitstraling. Zie hiervoor de pagina ‘personaliseren‘.  

                                                                       

EEN UNIEK PERSOONLIJK BEZIT MET HERINNERINGEN VOOR UZELF
OF ‘N CADEAU MET EEUWIGHEIDSWAARDE EN ‘N VERHAAL
VOOR UW KINDEREN, VRIENDEN EN RELATIES

Elk certificaat wordt voorzien van een uniek volgnummer.